ASPI Utbildning AB - Om våra utbildningar


Dokumentation

Bemötande vid ADHD och autismtillstånd

Hur möter man på bästa sätt vuxna med ADHD eller autismtillstånd? Ta del av lärdomar av att arbeta mot gemensamma mål och nå resultat! Lär dig undvika vanliga misstag personal gör när de möter NPF-klienter. Utbildningen ger kunskap och förståelse för att kommunicera effektivt.

Några ämnen: självständighet, förebygga stress, struktur, samarbete, kompenserande strategier, styrkor, motivation.

Klicka här för
datum och orter

Dokumentation

Perceptionshantering vid autism / asperger

Sinnesintryck påverkar alla delar av livet för personer med autismtillstånd. Starka intryck och överbelastning är vanliga problem. Enkla insatser kan skapa stora förbättringar av tankar, känslor och beteende. Utbildningen ger inspiration och nya idéer!

Målgrupp: Personal som arbetar med ungdomar eller vuxna med autismtillstånd: exempelvis inom socialtjänst, omsorg, vård, boende, sysselsättning, studier, fritid. Passar även klienter och privatpersoner!

Klicka här för
datum och orter

Dokumentation

Socialt liv vid autism / asperger

Förbättra kommunikation och sociala relationer hos ungdomar och vuxna med autismtillstånd. Vad ska man lära ut och hur? Hur kan man stödja deras sociala agerande?

Några delämnen: Hur skiljer sig de med asperger socialt? Minns att prioritera energi. Lär de stora viktiga principerna, ej detaljer. Aspergare lär inte svåra saker i förbifarten. Vänner, bekanta, kärlek, arbete och fritid. Bygg ett bra nätverk. Verbalt självförsvar. Motgångar. Lära ut och träna social förmåga. Inspirerande exempel.

Klicka här för
datum och orter

Dokumentation

Förändring och motivation vid NPF

Hjälp ungdomar och vuxna med NPF (ADHD/ADD och autism/Aspergers syndrom.) De har oftast mycket stora möjligheter till utveckling, och kan vilja förbättra t.ex.: drogvanor, matvanor, spelvanor, tankevanor, tidsanvändning eller socialt beteende.

Samtidigt kräver ADHD och/eller autismtillstånd anpassning av förändringsprocess. Personal och klient i samarbete kan både lära förändring och skapa förändring bättre. Motivation är en faktor, men ofta är kunskap samt inre och yttre hinder viktigare.

Klicka här för
datum och orter

Autisters personliga lärdomar

Utbildningen ger er: Nya tankesätt, djupare förståelse, råd, tips och inspiration! Ett utmärkt tillfälle för personliga lärdomar och många exempel om autism/asperger.

Målgrupp är personal som möter vuxna eller ungdomar med autism / asperger. Exempelvis i: LSS-boende, boendestöd, HVB, DV, habilitering, vård, skola, AF, AME. Bjud gärna klienter. Passar även ungdomar/vuxna med egen diagnos samt anhöriga.

Nyttan för er är att få nya perspektiv och goda förebilder. Detta ger nya insikter som kan användas i ert arbete eller vardag, och leder till utveckling. Tid för frågor finns.

Klicka här för
datum och orter