ASPI Utbildning AB - Våra NPF-utbildare


Torbjörn Andersson

Torbjörn Andersson

Chef på ASPI är Torbjörn Andersson: 56 år och klassisk aspergare som fick formell diagnos Aspergers s. 1996.

Ett stort intresse sedan många år är personlig­hets­typen asperger och hur man lever ett bra liv som annor­lunda människa. Bygger sina kunskaper mest på möten med över tusen vuxna svenskar med Aspergers syndrom / högfungerande autism och har mycket stor erfarenhet.

Han har över tio års akademisk utbildning, bland annat en masterexamen på Psykologprogrammet.

Författare till böckerna:
Grundboken om Aspergers syndrom och liknande autismtillstånd hos vuxna (2014, tredje upplagan)
Arbete för personer med Aspergers syndrom / autismtillstånd (2015)
Perceptionshantering vid Aspergers syndrom och autism (2009)
Asperger och HF autism: Radikala perspektiv (2009)
Autismtillstånd-sensorik (2014, ny upplaga av Perception)
Asperger-memoarer 1964–2014 (2014)


Johannes Haglund

Johannes Haglund

Johannes är 41 år, och fick diagnos Aspergers syndrom 1990. Har gått från särskola i gymnasiet till läkarprogrammet. Har däremellan fått erfarenheter från många olika typer av verksamheter och stödinsatser som daglig verksamhet, folkhögskola, god man, boendestöd m.m.

Johannes intresserar sig mycket för mänskligt samspel, och har själv tränat genom att spela amatörteater under många år. Han har också varit väldigt aktiv i många olika typer av föreningsverksamhet.

Nu använder han sina kunskaper och erfarenheter i sina omtyckta utbildningar om socialt liv och relationer vid AS, och bemötande vid autism eller ADHD.

Johannes tar gärna även uppdrag på konferenser och liknande.

UR har tillsammans med Johannes gjort en kort film riktad till föräldrar med NPF-barn. Du kan se den på URs sida.


Immanuel Brändemo

Immanuel Brändemo

Trollhare Jesus Immanuel Brändemo är 40 år och arbetar heltid som NPF-utbildare på ASPI. Har Aspergers syndrom, adhd och trans­sexualism; en kille född i tjejkropp.

Diskuterar NPF-frågor så gott som dagligen; Allt från samhällets behov av att sätta diagnoser till hur man får livet att fungera. Förutom instagram.com/trollhare och den privata bloggen trollhare.com så deltar Immanuel flitigt i olika internet­forum och har kontakt med många andra som har Asperger och/eller adhd. Har också jobbat med att få in NPF-frågor i HBTQ-rörelsen, bland annat genom att arrangera olika panel­samtal på Stockholm Pride.

Kunskaperna om Asperger och adhd bygger fram­för­allt på personliga erfaren­heter – både egna och andras. Är mer intresserad av "hur" än "varför", och fokuserar därför hellre på praktiska kunskaper än rent medicinsk forskning.

Bland meriterna finns fyra års studier på lärar­programmet, en fil kand i Engelska, en pågående D-uppsats i Engelska med funktions­hinder­tema och tio års NPF-aktivism.

Författare till böckerna:
Trollhare: Ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob (2012)
Asperger på gymnasiet: Få skolan att fungera vid autismtillstånd (2014)