Perceptionshantering vid autism / asperger

Anmälan till utbildning med Torbjörn Andersson
i Kalmar, onsdag 17 juni 2020, kl 17.30–20.30

Lokal meddelas senare via e-post.

Anmälan är bindande, men kan överlåtas

Läs infoblad här

Antal deltagare (som ni anmäler):

Deltagarnamn (ett namn per rad):
Antalet platser är bindande,
men namnen kan ändras när som helst
Adress som fakturan ska skickas till:
E-faktura (endast kommuner/myndigheter)
Eventuell referens/kod till fakturan:
Namn/verksamhet:

Gatuadress/box:
Postnr:
Ort:

Din e-postadress (måste fyllas i!):
Gå tillbaka till utbildningarna