Socialt liv vid autism / asperger

Anmälan till utbildning med Johannes Haglund
i Göteborg, torsdag 16 april 2020, kl 13.00–16.00

Lokal: Nordostpassagen 57

Anmälan är bindande, men kan överlåtas

Läs infoblad här

Antal deltagare (som ni anmäler):

Deltagarnamn (ett namn per rad):
Antalet platser är bindande,
men namnen kan ändras när som helst
Adress som fakturan ska skickas till:
Namn/verksamhet:

Gatuadress/box:
Postnr:
Ort:
Eventuell referens/kod till fakturan:

Din e-postadress (måste fyllas i!):
Gå tillbaka till utbildningarna