Bemötande vid ADHD och autismtillstånd

Anmälan till utbildning med Johannes Haglund
i Alingsås, onsdag 26 februari 2020, kl 09.00–12.00

Lokal meddelas senare via epost.

Anmälan är bindande, men kan överlåtas

Läs infoblad här

Antal deltagare (som ni anmäler):

Deltagarnamn (ett namn per rad):
Om ni vill ha namnen på fakturan
Adress som fakturan ska skickas till:
Namn/verksamhet:

Gatuadress/box:
Postnr:
Ort:
Eventuell referens/kod till fakturan:

Din e-postadress (måste fyllas i!):
Gå tillbaka till utbildningarna