Perceptionshantering vid autism / asperger

Anmälan till utbildning med Torbjörn Andersson
i Katrineholm, måndag 30 september 2019, kl 13.00–16.00

Lokal: Hotell Kungsbacken, Kungsgatan 22

Anmälan är bindande, men kan överlåtas

Läs infoblad här

Antal deltagare (som ni anmäler):

Deltagarnamn (ett namn per rad):
Om ni vill ha namnen på fakturan
Adress som fakturan ska skickas till:
Namn/verksamhet:

Gatuadress/box:
Postnr:
Ort:
Eventuell referens/kod till fakturan:

Din e-postadress (måste fyllas i!):
Gå tillbaka till utbildningarna